Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại TPHCM và vùng lân cận

Bạn có muốn biết giá cả cho việc sửa phòng ngủ một cách hoàn chỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận không? Chi tiết về giá sẽ được Bảo trì dân dụng Minh Trì trình bày ngay trong bài viết sau đây.

Mục Lục

Báo giá sửa phòng ngủ năm 2024
Báo giá sửa phòng ngủ năm 2024

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại TPHCM

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng giá sửa phòng ngủ tại TPHCM năm 2024 có giá dao động từ 3.000.000 đồng đến – 20.000.000 đồng tùy vào diện tích từ 10 – trên 20m2. Về chi tiết giá như sau:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ
Trên 20m² 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ 20.000.000 – 25.000.000 VNĐ

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến một số chi phí khác như:

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 1

Baotridandung.com xin gửi đến quý khách hàng có nhu cầu sửa phòng ngủ tại quận 1 báo giá như sau:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.100.000 – 5.100.000 VNĐ 6.100.000 – 10.100.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.100.000 – 8.100.000 VNĐ 10.000.000 – 15.100.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.100.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.100.000 VNĐ
Trên 20m² 12.100.000 – 15.100.000 VNĐ 20.100.000 – 25.100.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 2

Bảo trì dân dụng Minh Trí là đơn vị uy tín tại TPHCM chuyên thi công các công trình lớn và nhỏ đặc biệt là sửa phòng ngủ. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng giá sửa phòng ngủ trọn gói tại Quận 2 như sau:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 3

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 3 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 4

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 4 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 5

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 5 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 6

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 6 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 7

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 7 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 8

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 8 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 9

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 9 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 10

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 10 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 11

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 11 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận 12

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận 12 của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Bình Thạnh

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Bình Thạnh của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Thủ Đức

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Thủ Đức của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Gò Vấp

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Gò Vấp của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Bình Tân

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Bình Tân của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Tân Phú

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Tân Phú của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Tân Bình

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Tân Bình của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại quận Phú Nhuận

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại quận Phú Nhuận của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Bình Chánh

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Bình Chánh của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Nhà Bè

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Nhà Bè của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Nhà Bè

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Nhà Bè của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Hóc Môn

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Hóc Môn của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Củ Chi

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Củ Chi của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại huyện Cần Giờ

Chi tiết giá sửa phòng ngủ tại huyện Cần Giờ của Bảo trì dân dụng Minh Trí:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.105.000 – 5.100.000 VNĐ 6.105.000 – 10.105.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.105.000 – 8.150.000 VNĐ 10.050.000 – 15.150.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.105.000 – 12.100.000 VNĐ 15.100.000 – 20.150.000 VNĐ
Trên 20m² 12.105.000 – 15.100.000 VNĐ 20.105.000 – 25.105.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Báo giá sửa phòng ngủ trọn gói tại các vùng lân cận

Bảo trì dân dụng Minh Trí ngoài cung cấp dịch vụ sửa chữa biệt thự tại TPHCM chúng tôi còn cung cấp cho nhiều vùng lân cận. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá sửa phòng ngủ tại Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu,… cụ thể như sau:

Diện tích Sửa chữa cơ bản Sửa chữa nâng cấp
Dưới 10m² 3.405.000 – 5.400.000 VNĐ 6.405.000 – 10.405.000 VNĐ
10m² – 15m² 5.405.000 – 8.450.000 VNĐ 10.450.000 – 15.450.000 VNĐ
15m² – 20m² 8.405.000 – 12.400.000 VNĐ 15.400.000 – 20.450.000 VNĐ
Trên 20m² 12.405.000 – 15.400.000 VNĐ 20.405.000 – 25.405.000 VNĐ

*Lưu ý:

 • Bảng giá này vẫn chưa bao gồm VAT 10% và giá bên trên chỉ mang tính tham khảo
 • Chi phí thiết kế: 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²
 • Chi phí xin phép xây dựng: 200.000 – 500.000 VNĐ
 • Giá này bao gồm cả công tác phí của đội ngũ Bảo trì dân dụng Minh Trí
 • Chi phí giám sát thi công: 10% – 15% tổng giá trị thi công

Bảo trì dân dụng Minh Trí – Đơn vị chuyên thi công sửa chữa phòng ngủ uy tín

Bảo trì dân dụng Minh Trí không chỉ là một đơn vị thi công sửa chữa phòng ngủ, mà còn là niềm tin và sự đảm bảo cho không gian sống của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và sửa chữa, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ uy tín và chất lượng hàng đầu.

Chúng tôi hiểu rằng phòng ngủ không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian thể hiện phong cách và cá nhân của bạn. Đó là lý do tại sao việc sửa chữa phòng ngủ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự tinh tế và tâm huyết. Với đội ngũ kỹ sư và thợ lành nghề, chúng tôi tự tin rằng mỗi dự án mà chúng tôi thực hiện đều là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại không gian sống hoàn hảo cho bạn.

Đến với Bảo trì dân dụng Minh Trí, quý vị sẽ được trải nghiệm sự chuyên nghiệp, tận tâm và sự đổi mới trong mọi công việc. Chúng tôi luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của quý vị để đảm bảo rằng mỗi chi tiết trong phòng ngủ của bạn đều được thực hiện theo mong muốn.

Hãy để chúng tôi biến ý tưởng của bạn thành hiện thực và tạo ra không gian sống lý tưởng mà bạn luôn mơ ước. Hãy liên hệ với Bảo trì dân dụng Minh Trí ngay hôm nay để bắt đầu hành trình sửa chữa phòng ngủ của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *